Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

motto:

"...Umělecké vytvoření demokratického státního symbolismu a ceremonielu, to je kapitola velmi důležitá dávající mnoho přemýšlení! ...Ceremonie vyjadřuje ideu pro oko a smysly vůbec a má právě proto veliký poučný a výchovný význam."

O stránkách:

   Vítám Vás na stránkách věnovaných speciálně jednotce Čestné Stráže Pražské posádky, které jsou určeny jednak pro bývalé příslušníky útvaru, sběratele militárií, ale i případné další zájemce z řad veřejnosti. Naleznete zde stručnou historii tohoto útvaru, nástin jeho struktury, všechny reorganizace jimiž v čase prošel, ale především galerie historických fotografií, jeho originální výstroje, uniforem a výzbroje. Primárně je zacíleno na období 1952-1999; současná profesionální Čestná Stráž má svou činnost po roce 2004 dobře zdokumentovánu na vlastních oficiálních web stránkách. (odkaz)

 

Čestná Stráž ve zkratce:

čestná stráž VU9133   Od roku 1952 má naše armáda vlastní čestnou jednotku - Čestnou Stráž ČSLA (AČR) - podřízenou Velitelství Pražské Posádky. V definici: jejím úkolem je reprezentace naší armády a zabezpečení protokolárních, slavnostních, pietních a smutečních akcí na celém území republiky i v zahraničí (*pozn.1). Jinými slovy to znamená, že na profesionální úrovni zajišťuje vojenské přehlídky na letištích, střelby na vojenských pohřbech, pokládání věnců, plesy a vystupuje na všech inauguracích presidenta republiky (spolu s Hradní stráží), kromě čehož plní v rámci možností i běžné úkoly pěšího praporu, což byla po většinu její existence strážní služba vojenských objektů v Praze. K útvaru vždy příslušela (buď přímo nebo alespoň úkolově) i vojenská hudba.

   Od jiných armádních složek se tato zvláštní jednotka od 60tých let odlišuje i uniformami a výzbrojí. Kromě základního výcviku, výcviku se zbraní a ostrých střeleb byl logicky vždy kladen zvláštní důraz na cvičení pořadová (která neustala ani po přijímači jako u běžných útvarů) a na nácviky kladení věnců, čestných salv, apod. K útvaru byli původně zařazováni jen vojáci ZVS okolo 180-185cm, ale s úbytkem branců po r.1990 se muselo hodně slevit i ve výškové toleranci. Přes nesčetné reorganizace, přečíslovávání, stěhování a profesionalizaci tento útvar bez narušení své kontinuity přežil dodnes a nejen že nadále plní svou funkci, ale paradoxně přes drastické zeštíhlení naší armády se jeho aktivity oproti minulosti i značně rozrostly.

 

Důvod zřízení stránek:

   Přestože u VÚ 9133 šlo od počátku o zvláštní a prestižní útvar, který byl v centru všeho dění a který už z podstaty svého účelu "reprezentovat armádu" často přicházel do styku s veřejností, tak o jeho existenci věděli prakticky jen ti, kteří si u něj "odkroutili vojnu" a pár zasvěcených. Když ještě napíši, že ani mnozí staří vojáci z povolání o něm často ani neslyšeli, tak už to bude znít opravdu divně, ale je to tak. Nejlépe to ilustruje donekonečna se opakující situace, kdy pokaždé když s kýmkoli přijde řeč na vojnu a jeden řekne, že "sloužil v Praze u Čestné Stráže", tak ten druhý na 99% odpoví bezelstnou otázkou: "Myslíš u Hradni Stráže?" (Merde!)

čestná stráž - nášivky   Ano, tyto dvě jednotky mají hodně společného a občas i spolu vystupují, ale zdůrazňuji, že vždy šlo o odlišné útvary; každý umístěný v jiných kasárnách, nosící jiné uniformy, plnící jiné úkoly a spadající pod jiné velení. Jelikož o Hradní Stráži a její minulosti, jakožto o prestižním útvaru, který je veřejnosti na očích neustále, je dnes už dostupných informací víc než dost a vyšlo i několik výborných odborných publikací, které dobře poslouží i sběratelům, bylo by na místě trochu osvětlit i historii a náležitosti, které se týkají Čestné Stráže. Protože v době zřízení webu žádná knižní publikace splňující tyto požadavky neexistovala a ani na internetu nebylo na jednom místě soustředěno dost informací, proto se vzniklou mezeru pokoušejí co nejlépe vyplnit alespoň tyto stránky. Snad zájemcům o tuto tematiku poslouží jako užitečný průvodce.

 

Bylo nebylo...

   ...před lety jsem narukoval k tomuto útvaru a jako voják ZVS zde zažil krušné i krásné časy. V tu dobu shodou okolností probíhalo přestrojování jednotky a spousta vyřazené a opotřebované výstroje se likvidovala, takže jsem si domů odnesl i několik drobných suvenýrů, nášivek, apod. Uplynula spousta let, kdy jsem to vše měl jen zavřené v krabici, ale nic jsem nevyhodil ani neztratil. Teprve na podzim 2013 jsem narazil na pár "spolubojovníků" a vyměnili jsme si navzájem fotografie z naší společné vojenské minulosti; pak jsem zabrousil po internetu a zjistil, že tam skoro nic o Čestné Stráži před rokem 2000 není. Žádné fotky, minimum informací a to ještě špatně k nalezení. Otevřel jsem znovu i svou krabici pokladů, ale tím to zdaleka neskončilo...

   Nejsem ani vojenský historik, ani nikdy předtím jsem militárie nesbíral, ale odteď když jsem něco z uniforem, výstroje nebo výzbroje Čestne Stráže zahlédl na internetu anebo po armách v Praze, vzal jsem to. Původně mi šlo o to vystrojit si jednu "naši" kompletní uniformu, ale protože to šlo nečekaně dobře a měl jsem asi i nehorázné štěstí, za jediný rok jsem koupil nebo vyměnil téměř kompletní sadu všech! uniforem ČS, které se v minulosti vyskytovaly.
   Jako vedlejší produkt vznikla sbírka historických fotografií ČS, které jsem přece jen na internetu vyšťoural (možná se nezobrazují ve vyhledávačích, ale jsou tam!) a které mi poslali i bývalí vojáci útvaru VÚ9133, poté co jsem je jednotlivě kontaktoval. Tohle byla totiž jediná možnost, jak poznat vývoj starých uniforem a zbraní - podle chronologicky seřazených fotografií (jak už výše uvedeno, literatura k tématu není a přístup k výstrojním předpisům jsem neměl). Nedá se jaksi sbírat, když nevíme co. Vzájemná spolupráce s jinými sběrateli také přinesla své ovoce a každému z těchto, kteří mi vyšli vstříc tímto děkuji.

   Abych to neprotahoval,  jen shrnu, že poté co jsem se přesvědčil o tom, jak málo se dnes obecně ví o uniformách a vlastní existenci ČS (často se jejich součástky prodávaly označené jako věci Hradní Stráže nebo nijak neoznačené), přišlo mi jako dobrý nápad roztroušené informace spojit,  výsledky svého průzkumu zveřejnit a tak v rámci mých možností trochu zaplnit onu opomenutou mezeru nedávné vojenské historie.


  • 1* Slovenská Federativní Republika měla svou vlastní sesterskou jednotku "Čestná Stráž Bratislava" (318. strážny prápor  / VÚ4613 / 1968-1992), která se lišila jen nášivkou na rukávu. Po rozbití Československa se z ní stal slovenský Pluk Hradní a Čestné Stráže.
     

|Zpět|


(poslední aktualizace stránek: 11.2.2021)