Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

pplk. Ing. Petr Lédr:


narozen:    21.10.1962?

kol. 1986 -velitel čety u VÚ9133 -por. Lédr
kol. 1990 -na kázeňském oddělení

Velitel VÚ 9133:

= 6. Strážního Praporu
1994 - 1995   pplk. ing. Petr Lédr
http://forum.valka.cz/topic/view/144810#466273

= Praporu Čestné Stráže
1995 - 1997   pplk. ing. Petr Lédr

Správce Posádky + zástupce velitele posádky Praha
1997 - 2003


Člen ústřední rady Svazu vojáků z povolání AČR:
podplukovník Ing. Petr LÉDR (v záloze)  - zvolen 10. srpna 2013    

V současnosti působí jako náměstek ředitele pro logistiku ÚVN.

 

zdroje:
http://www.vojak.cz/cz/aktuality/164/personalni-slozeni-organu-svazu-vojaku-z-povolani-acr-?action=history
https://www.uvn.cz/OLD/index.php?option=com_content&view=article&id=2744&Itemid=91&lang=cs