Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

odkazy:


Facebooková část k těmto stránkám:

skupiny, diskuse a fotky bývalých příslušníků jednotky:

VÚ-9133

VÚ-1411

VÚ-6660


odkazy AČR:


videa:


historie:


"Od knížecí družiny k posádkovému městu - Praha vojenská od nejstarších dob po
současnost" (online ke stažení v pdf):


o výstroji a výzbroji:


|Zpět|