Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

Seznamy:


(více info k vybraným jednotlivcům zobrazeno v odkazech)

  Velitelé Posádkového velitelství Praha,
(nebo 1. vojenského okruhu, případně 1. armády):

1945 - 1947   brigádní generál Miroslav Miklík
1947 - 1948   brigádní generál Prokop Kumpošt

1948 - 1951   brigádní generál Josef Ejem
1951 - 1952   gen. plk. František Papoušek
1952               gen. plk. František Janda
1952 - 1956   divisní gen. Otakar Rytíř
1956 - 1960   gen. por. Ladislav Kolovratník
1960 - 1962   Zdeněk Kamenický
1962 - 1969   gen. por. Evžen Chlad
1969 - 1973   plk. Ing. Ladislav Kilián
1973 - 1974   gen. mjr. Štefan Bunzák
1974 - 1987   gen. por. Miroslav Zíka
1987 - 1989   gen. por. Ing. Emil Liška

1989 - 1990   gen. por. Florián Rygál
1990 - 1991   gen. por. Ing. Josef Vincenc
1991 - 1995   plk. Jindřich Exner
1995 - 2001   plk. Ing. Miloš Salač
2002 - 2003   plk. Ing. Pavel Rybák
2003 - 2004   Vladimír Svoboda

1.4.2004 - 2008   plk. Ing. Jan Černík
1.7.2008 - 2013   plk. gšt. Ing. Pavel Kantor
1.10.2013 - 2019  plk. gšt. Ing. Milan Virt
1.1.2020 -            plk. gšt. Ing. Šíba Radek

 
Poznámka: Kompletní seznam velitelů posádky v letech 1622-2020 ke > stažení zde <.
  Velitelé VÚ 9133:
 - 308. Strážního Praporu

1952 - 1956   pplk. Ing. Karel Jelínek
1956 - 1958   pplk. František Horský
1958 - 1967   pplk. Ladislav Palkovič
1967 - 1974   pplk. Ing. Josef Višnička
1975 - 1978   pplk. Jan Zborník
1978 - 1986   pplk. Ing. Ivan Novotný
1986 - 1992   pplk. Ing. Pavel Jiráček
 


 - 6. Strážního Praporu

1992? - 1994  pplk. Ing. Pavel Jiráček
1994 - 1995    pplk. Ing. Petr Lédr


  - Praporu Čestné Stráže

1995 - 1997   pplk. Ing. Petr Lédr


 VÚ 1411,  VÚ 6660:    (*pozn.1)
 - Velitel Praporu Čestné Stráže

1997 - 2004   pplk. Ing. Milan Busta
 


  VÚ 2316:                        (*pozn.2)
- Velitelé Praporu Čestné Stráže

2008 - 2017       pplk. Ing. Ján Kotvas
1.1.2018 -          pplk. Ing. Miroslav Leška      jiní VZP z útvaru:

asi v 1950'           mjr. Josef Hasinec
kolem 1965         mjr. Parolek                 -provianťák
kol. 1969             nprap. Zdeněk Frant.   -náčelník posádkové věznice
kol. 1972             mjr. Pechánek Ivan   -polit. odd. na št. prap., kol. 1959 vč


 -1.Strážní Rota (původní Čestná Rota)

1952 - ?          št. kpt. Vltavský              -1. velitel Čestné Roty
kol. 1955        kpt. Drietomský Pavel    -velitel Čestné Roty
       ?               kpt. Izakovič Vladimír    -velitel Čestné Roty
  ?  - 1968       mjr. Strapko                   -vr 1.SR, (veterán 2. sv. války)
1968 -  ?         kpt. Paták Rudolf          -vč 1. čety, pak celé 1.SR
asi 1972 - ?     npor. Jaroš Ludvík         -vč, pak vr 1.SR
   ?  - 1980      por. Ing. Zdráhala Jaroslav  -vr 1.SR
1980 -  ?         por. Štecher Václav              -vr 1.SR; byl i na 3.SR
   ?  - 1986?    Röbsteck Robert                   -vč a vr na 1.SR
   ?  - 1989?    npor. Stejskal Petr               -vr 1.SR, předtím vč 1.SR
 ?1989 -  ?       Franěk Aleš                         -vr 1.SR, předtím vč 1.SR
kol. 1991        npor. Bodiš Pavel               -vr 1.SR
      ?                Kubečka Ivo                        -kol.1989 por. vč 1.četa 1.SR, pak vr
kol. 1993        kpt. Lávička Antonín           -vr 1.SR

kol. 1991        por. Kapusta Boris              -vč 3.čety, 1.rota

 


 -2.Strážní Rota

 kol. 1960         npor. Gavula                 -vr 2.ČR, předtím vč. 1. čety ČR
  ? - 1966          kpt. Pondělíček Jiří       -vr 2.SR; předtím vč na Čestné Rotě 1956-58
1966 - 1971     mjr. Barák Miroslav      -vr 2.SR; předtím vč na 1.SR
1971 - 1975     npor. Sklenička Pavel    -vr 2.SR; předtím vč 3.čety 2.SR
2.1.1975 - 1984   kpt. Mikuška Milan   -vr 2.SR; od 1971 vč 2.čety na 2.SR; pak 1.čety 1.SR
17.2.1984 - ?   por. Novák Martin         -vr 2.SR, od 1982 vč na 2.SR
    ?  - 1993      kpt. Bláha Václav           -vr 2.SR
1993                kpt. Šeděnka Stanislav  -vr 2.SR
1993 - 1994     kpt. Valocsai Peter        -vr 2.SR, od 1992 vč 1.čety 2.SR

kol. 1970          por. Jan Minář              -velitel 1. vzorné čety na 2.SR
1971 -    ?         ppor. Miloš Salač          -velitel 3.čety na 2.SR
kol. 1970          nprap. Jan Bořík            -výkonný prap. na 2.SR
kol. 1973          čet. Mrozek                   -velitel 1. vzorné čety na 2.SR
kol. 1973          ppor. A. Cikhart            -velitel 3.čety na 2.SR
1975 - 1980      por. František Hruboš   -velitel 2.čety na 2.SR
1978 -   ?          nprap. Jiří Vít                 -výkonný prap. na 2.SR

       


 -3.Strážní Rota

   ? - 1962         kpt. Třeštík Ilja          -vr 3.SR; předtím vč na ČR
  ? - 1970          mjr. Rohla Rudolf     -vr 3.SR
1970 - ?            kpt. Sívek Miroslav   -vr 3.SR; předtím vč 1.čt. 2.SR
  ? - 1984          kpt. Stiblík Karel       -vr 3.SR; kol.1973 vč na 1.SR
1984 - ?            por. Ing. Dus Josef    -vr 3.SR
   ? - 1992         Chyba Radim            -vr 3.SR
kol. 1994          Štecher Václav          -vr 3.SR
 


 -1.Čestná Rota

   ?  - 7.7.1996       Vrbeník Miroslav        -vč 2.čety 1.roty, pak vr 1.ČR
8.7.1996 - 2000    kpt. Valocsai Peter     -pak vr 1.RČS (VÚ6660)

kol.1997               rtm. Kučera Petr         -vykonný praporčík
1993 - 2005         rtm./kpt. Kortánek Karel  -výk. prap., vč 3.čety 1.ČR
asi 1996 - 1998    rtn. Hladík                  -vč 2.čety 1.ČR
29.1.1997 - 1998   rtm. Mühldorf Vlastimil -vč 1.čety 1.ČR
1998 - ?                npor. Sochor             -vč 1.čety 1.ČR, (přidělen od HS)
1999 -                   nrtm. Duben Pavel    -vč 3.čety; pak na 1.RČS

 -2.Výcviková Rota

kol. 1997      kpt. Zajíček Roman             -velitel 2.VR
1997 - 2006    rtm./por. René Schreier   -velitel 1.čety 2.VR / pak na 1.RČS
kol. 1997      rtm. Vašák                           -velitel 2.čety 2.VR
kol. 1997      Földeš Karel                        -vč 3.čety 2.VR; také vč 1.ČR
 -3.Rota Zabezpečení (předtím Velitelská)

1996 - 1997   mjr. Scheuba Jaroslav  -vr 3.RZ; pak NŠ praporu ČS
1997 - 2000   kpt. Seitz Jan                -vr 3.RZ; později vr 3.RČS (VÚ6660)

kol. 1995       rtm. Kubáček Michal    -vč na 3.RZ
kol. 1995       rtm. Justych Roman     -vč na 3.RZ
kol. 1995       rtm. René Hada             -technik 3.RZ, autopark
   ? - 1996      Dobeš Vít                       -výkonný prap. 3.RZ
1996 - 2000   nprap. Hroník Petr       -výkonný prap. 3.RZ
kol. 1995       prap. Kott Václav          -velel četě kuchařů na 3.RZ
kol. 1997       rtm. Filippi Martin       -náčelník posádkové věznicekol. 1998           kpt. Ing. Forin Pavel      -náčelník logistiky praporu ČS
 ?  - 2017           pplk. Dr. Jan Machálek  -z posádkového velitelství
2002 -                generál Tomáš Sedláček  - čestný příslušník jednotky

 

  • 1* VÚ1411 a VÚ2316 zahrnují celou posádku Praha a velitelem útvaru je tak náčelník posádkové správy nebo velitel posádkového velitelství; VÚ6660 byla 6. zabezpečovací základna. VÚ9133 byl naopak samostatný prapor a velitelem útvaru byl velitel praporu.
  • 2* V letech 2004 - 2008 byl prapor Čestné Stráže jako takový zrušen a pokračovaly jen dvě samostatné roty.


|Zpět|