Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

Seznamy:


(více info k jednotlivcům zobrazeno v odkazech)

 
  Velitelé Posádkového velitelství Praha,
(nebo 1. vojenského okruhu, případně 1. armády):

1945 - 1947   brigádní generál Miroslav Miklík
1947 - 1948   brigádní generál Prokop Kumpošt

1948 - 1951   brigádní generál Josef Ejem
1951 - 1952   gen. plk. František Papoušek
1952              gen. plk. František Janda
1952 - 1956   divisní gen. Otakar Rytíř
1956 - 1960   gen. por. Ladislav Kolovratník
1960 - 1962   Zdeněk Kamenický
1962 - 1969   generál poručík Evžen Chlad
1969 - 1973   plk. Ladislav Kilián
1973 - 1974   generál major Štefan Bunzák
1974 - 1987   generál poručík Miroslav Zíka
1987 - 1989   generál poručík Emil Liška

1989 - 1990   generál poručík Florián Rygál
1990 - 1991   generál poručík Josef Vincenc
1991 - 1995   plk. Jindřich Exner
1995 - 2001   plk. ing. Miloš Salač
2002 - 2003   plk. ing. Pavel Rybák
2003 - 2004   Vladimír Svoboda

1.4.2004 - 2008   plk. ing. Jan Černík
1.7.2008 - 2013   plk. gšt. ing. Pavel Kantor
1.10.2013 -          plk. gšt. ing. Milan Virt


  Velitelé VÚ 9133:
 - 308. Strážního Praporu

1952 - 1956   pplk. Karel Jelínek
1956 - 1958   pplk. František Horský
1958 - 1967   pplk. Ladislav Palkovič
1967 - 1974   pplk. ing. Josef Višnička
1975 - 1978   pplk. Jan Zborník
1978 - 1986  pplk. ing. Ivan Novotný
1986 - 1992  pplk. ing. Pavel Jiráček
 


 - 6. Strážního Praporu

1992? - 1994  pplk. ing. Pavel Jiráček
1994 - 1995   pplk. ing. Petr Lédr


  - Praporu Čestné Stráže

1995 - 1997   pplk. ing. Petr Lédr


 VÚ 1411,  VÚ 6660:    (*pozn.1)
 - Velitel Praporu Čestné Stráže

1997 - 2004   pplk. ing. Milan Busta
 


  VÚ 2316:                        (*pozn.2)
- Velitelé Praporu Čestné Stráže

2008 - 2017          pplk. ing. Ján Kotvas
1.1.2018 -             pplk. Miroslav Leška      jiní VZP z útvaru:

 

asi 1950'           mjr. Josef Hasinec
kolem 1965      mjr. Parolek      -provianťák


 -1.Strážní Rota

kolem 1968      mjr. Strapko         -velitel 1.SR
kolem 1968      npor. Paták          -velitel čety na 1.SR
kolem 1968      nprap. Tesařík      -výkonný praporčík

 


 -2.Strážní Rota

     ?   - 1971     mjr. Barák                      - velitel 2.SR
kolem 1968     npor. Miroslav Sívek     - velitel 1.čety na 2.SR

1971 - 1975      npor. Pavel Sklenička    - velitel 2.SR
kolem 1970      por. Jan Minář              - velitel 1. vzorné čety na 2.SR
1971 - 1975      ppor. Milan Mikuška    - velitel 2.čety na 2.SR
1971 -    ?         ppor. Miloš Salač          - velitel 3.čety na 2.SR
kolem 1970      nprap. Jan Bořík            - výkonný prap. na 2.SR
kolem 1973      čet. Mrozek                   - velitel 1. vzorné čety na 2.SR
kolem 1973      ppor. A. Cikhart            - velitel 3.čety na 2.SR

2.1.1975 - 1984  kpt. Milan Mikuška      - velitel 2.SR
1975 - 1980       por. František Hruboš   - velitel 2.čety na 2.SR
1978 -   ?           nprap. Jiří Vít                 - výkonný prap. na 2.SR
kolem 1979       por. Konkol´        
17.2.1984 - ?     por. Martin Novák         - velitel 2.SR
 -2.Výcviková Rota

kol. 1989           kpt. Bláha                        - velitel 2.VR
kol. 1989           npor. Lavička

kolem 2000      kpt. Zajíček                        -velitel 2.VR
1997 - 2006      rtm./por. René Schreier   - velitel 1.čety 2.VR / 1.Rčs
kolem 1997      rtm. Vašák                         - velitel 2.čety 2.VR -1.Čestná Rota

asi 1984 -             kpt. Peter Valocsai                - pak velitel 1.ČR
    ?        - 1998     rtm. Mühldorf                       - velitel 1.čety 1.ČR
asi 1996 - 1998   rtn. Hladík                              - velitel 2.čety 1.ČR
kol 1996 - 2008   nrtm./npor. Karel Kortánek  - velitel 3.čety 1.ČR
kolem 1997         vykonný rtm. Kučera     
1998 -    ?            npor.Sochor                           - velitel 1.čety 1.ČR, (přidělen od HS) -3.Zabezpečovací Rota 

kolem 1985        poručík Kos                      - velitel ČTZ
kolem 1997        npor. Petr Seitz (Sajc)      - 3.RZ
kolem 1997        výkonný praporčík  Petr Hroník    - 3.RZ
kolem 1997        ppor. Kottkol. 1998           npor. Forin  z posádkového velitelství
kol. 1998           mjr. Scheuba  z posádkového velitelství
 ?  - 2017           pplk. Dr. Jan Machálek  z posádkového velitelství
2002 -                generál Tomáš Sedláček  - čestný příslušník jednotky

  • 1* VÚ1411 a VÚ2316 zahrnují celou posádku Praha a velitelem útvaru je tak náčelník posádkové správy nebo velitel posádkového velitelství; VÚ6660 byla 6. zabezpečovací základna. VÚ9133 byl naopak samostatný prapor a velitelem útvaru byl velitel praporu.
  • 2* V letech 2004 - 2008 byl prapor Čestné Stráže jako takový zrušen a pokračovaly jen dvě samostatné roty.


|Zpět|