Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

Výzbroj

"Je zbytečné tupit meče ve jménu humanismu, protože dříve nebo později přijde někdo, kdo nás ostrým mečem propíchne."


Střelné zbraně:

Těsně po roce 1945 měl 80.Strážní prapor tak jako všechny jednotky obnovené čs armády kořistní výzbroj všeho druhu; zejména pušky Mauser vz.98K ráže 7,92mm a do r.1949/50 i legendární něm. útočné pušky StG-44, nahrazené pak novým domácím samopalem Sa-24/26 (obě verze: vzor 24 s pevnou pažbou i vzor 26 se sklopnou ramenní opěrkou). Jako přehlídková zbraň se zprvu v první polovině 50. let ustálila standardní puška typu Mauser (možná že i jeho čs varianta vz.24). U Hradní Stráže byly po Mauserech vz.98 zavedeny už zhruba od r.1953 nové samonabíjecí pušky vz.52 a v r.1955 je dostal i 308.prapor ČS, než u něj byly pušky v roce 1961/62 úplně vyřazeny z výzbroje a nahradil je nový Sa-58 s pevnou pažbou a nasazovacím bodákem. Ve výzbroji byly i obvyklé pěchotní zbraně jako kulomety vz.59 s lehkou hlavní a panzerfausty typu RPG.


Jako přehlídková zbraň byl ale Sa-58 příliš nevýrazný, což vyniklo porovnáním s  praxí u našich spřátelených armád (zvláště na voj. cvičení "Oktober Šturm" v NDR roku 1965, kde se na přehlídce v Erfurtu ukázalo, že ze všech armád Varšavské Smlouvy jediná naše nemá přehlídkové pušky). A tak se od roku 1966 nakrátko oprášila puška Mauser vz.24, tentokráte už v stříbrné úpravě. Tyto konkrétní pušky byly nyní pouze poskládány ze starých skladových součástek různého stáří, od prvorepublikových, přes protektorátní produkci pro Wehrmacht, až po poválečné. Pouze speciální doplňky, jako např. okované pažby v úpravě bez řemenu, byly zřejmě nově vyrobeny pro tento účel; chromovaný nasazovací bodák vz.24 ani neměl žádnou pochvu. Jiné, standardní kusy pušek vz.24 se používaly při výcviku a jak ceremoniální, tak výcvikové pušky byly plně funkční - střelbyschopné. V roce 1973 ale byly tyto staré Mauzry definitivně vyřazeny.

Mauser - čs. vzor 24 -přehlídková verze pro Čestnou Stráž (znehodnocená)


Jako už dříve u HS, tak se i u ČS zavedla od r. 1973 pochromovaná (přesněji poniklovaná) samonabíjecí puška vz.52/57 se zesílenou pažbou a prodlouženým sklápěcím bodákem; znehodnocená a střelby neschopná. Tato verze je přehlídkovou zbraní Čestné Stráže dodneška a od zbraní Hradní Stráže se liší pažbou v úpravě bez řemenu (nepoužívaný úchyt pro řemen zmizel při obměně pažeb v dubnu 1999). Posledním detailem je, že barva pažeb pro HS je černá a pro ČS tmavě hnědá. Pro výcvik slouží její standardní verze v matné barvě a od r. 2016 se používá několik funkčních pušek pro slavnostní salvy.


Sa-58 P se prozatím udržel jako zbraň pro čestné salvy na pohřbech s vojenskými poctami a v roce 2008 bylo v České zbrojovce - Uherský Brod 20 kusů samopalů vz.58 ze skladových zásob Ředitelství logistické a zdravotnické podpory lakováním postříbřeno a zásobník upraven na 10 ran. (odkaz) Jedná se spíše o dočasné řešení a je snahou nahradit co nejdříve tyto Sa-58 funkčními puškami vz.52/57.

V červenci 2017 byl i prapor Čestné Stráže přezbrojen (jako postupně celá AČR) a obdržel nové útočné pušky BREN-CZ805 A1, které jsou ale určeny jen pro boj a na přehlídkách se nepoužívají. Každý voják praporu má navíc jako osobní zbraň ještě pistoli CZ75 SP01 Phantom.


   Zvláštností je pak pět salvových kanónů (odkaz) vz.52 ráže 85mm, každý s 11 detonačními komorami. Váha každé houfnice je 2 tuny, šířka 2m, výška až 2,6m, délka 6,8m. Tyto konkrétní kusy byly vyrobeny v letech 1955-1957 a zakázku na úpravu k salvám dostal v roce 1993 Vojenský výzkumný ústav ve Slavičíně.  Součástí úprav bylo i zkrácení hlavně.
   Od roku 1993 byly zpočátku skladem v v TOV Nusle a jejich transport a obsluhu zajišťovalo Dopravní družstvo dělostřeleckých salv, které bylo součástí Čety Zabezpečení (VÚ9133) v Karlíně. Po jejím zrušení kolem roku 1996/97, se dělostřelecké družstvo stalo součástí 3. Roty Zabezpečení (VÚ1411).
Koncem 90. let z nich prý stříleli i občanští zaměstnanci. Z kanónů se pálilo z vrchu Petřína zejména k 28. říjnu v rámci vojenských přísah na Pražském hradě a při inauguracích všech následujících presidentů.
   Transportují se dnes v závěsu Tatry 810. Na salvy se vozí čtyři kanóny a střílí většinou ve dvojicích (pro případ selhání výbušky). Počet 21 výstřelů celkem je převzat ze západoevropských námořních tradic.

Po r. 2000 byla děla převezena do kasáren v Čínské ulici; od listopadu 2019 jsou garážována mimo Prahu.
Chladné zbraně:

Prvorepublikové šavle vz.24 sice již po r.1945 do armády zavedeny nebyly, ale přesto se i lidová armáda po čase k tomuto pozůstatku aristokratických tradic důstojnictva přece jen vrátila a výnosem ministra obrany Alexeje Čepičky vznikla nová šavle vz.52 pro generály. Záměrně byla navržena podle tradičních tvarů šavlí ruských kozáků (viz. obr.), které používalo jezdectvo Rudé armády ještě za 2.světové války. Výrobcem byl Sandrik, Dolné Hámre a po první sérii 150ks následovaly další a to i po roce 1960, už s novým státním znakem. Tato šavle se jako přehlídková užívala do konce 50. let a znova od r.1966/67 se stala zbraní velitelů Čestné Stráže; kromě závěsníků k ní patřilo ještě slavnostní zlaté portepe a pro výcvik i zvláštní kožený střapec, podle kterého se pozná že konkrétní šavle byla užívána čestnými jednotkami, neboť generálům by byl k ničemu. Šavle ČS také trpěly vyšší opotřebovaností...


Opotřebované šavle 52 byly nahrazeny vzorem 84 z plzeňské Škodovky, lišícím se jen v detailech (vyrobeno jednorázově jen něco přes 300ks, z kterých dodnes přežila asi polovina). Na rozdíl od vzoru 52 byly 84ky číslovány. Zlatý střapec se již nenosil. Jako výcviková a přehlídková šavle se 84ka používala do roku 2006.


   Výčet chladných zbraní uzavírá tzv. šavle vz.2006 pro velitele Čestné Stráže (schvalována pod oficiálním označením "šavle vz. 24/05 pro Čestnou stráž Posádkového velitelství Praha"), která se vrací k domácím tradicím šavle vzoru 24, což byla modifikace šavle jezdectva vz.1861/69. Zvláštností šavle 2006 je imitace potahu z kůže rejnoka na rukojeti. Poprvé byla použita v květnu 2006.


|Zpět|