Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

Výzbroj

"Je zbytečné tupit meče ve jménu humanismu, protože dříve nebo později přijde někdo, kdo nás ostrým mečem propíchne."


Střelné zbraně:

Těsně po roce 1945 měl 80.Strážní prapor tak jako všechny jednotky obnovené čs armády kořistní výzbroj všeho druhu; zejména pušky Mauser vz.98K ráže 7,92mm a do r.1949/50 i legendární něm. útočné pušky StG-44, nahrazené pak novým domácím samopalem Sa-24/26. Jako přehlídková zbraň se zprvu v první polovině 50. let ustálila standardní puška typu Mauser (možná že i jeho čs varianta vz.24). U Hradní Stráže byly po Mauserech vz.98 zavedeny už zhruba od r.1953 nové samonabíjecí pušky vz.52 a ve stejné době (kolem r.1955) je měl i 308.prapor ČS, než u něj byly pušky po roce 1958 úplně vyřazeny z výzbroje a nahradil je nový Sa-58 s pevnou pažbou a nasazovacím bodákem. Ve výzbroji byly i obvyklé pěchotní zbraně jako kulomety vz.59 s lehkou hlavní a panzerfausty typu RPG.


Jako přehlídková zbraň byl ale Sa-58 příliš nevýrazný, což vyniklo porovnáním s  praxí u našich spřátelných armád (zvláště na voj. cvičení v NDR roku 1965, kde se na přehlídce v Erfurtu ukázalo, že ze všech armád Varšavské Smlouvy jediná naše nemá přehlídkové pušky). A tak se od roku 1966 nakrátko oprášila puška Mauser vz.24, tentokráte už v stříbrné úpravě. Tyto konkrétní pušky byly nyní pouze poskládány ze starých skladových součástek různého stáří, od prvorepublikových, přes protektorátní produkci pro Wehrmacht, až po poválečné. Pouze speciální doplňky, jako např. okované pažby v úpravě bez řemenu, byly zřejmě nově vyrobeny pro tento účel; chromovaný nasazovací bodák vz.24 ani neměl žádnou pochvu. Jiné, standardní kusy pušek vz.24 se používaly při výcviku a jak ceremoniální, tak výcvikové pušky byly plně funkční - střelbyschopné. V roce 1973 ale byly tyto staré Mauzry definitivně vyřazeny.

Mauser - čs. vzor 24 -přehlídková verze pro Čestnou Stráž (znehodnocená)


Jako už dříve u HS, tak se i u ČS zavedla od r. 1973 pochromovaná (přesněji poniklovaná) samonabíjecí puška vz.52/57 se zesílenou pažbou a prodlouženým sklápěcím bodákem; znehodnocená a střelby neschopná. Tato verze je přehlídkovou zbraní Čestné Stráže dodneška a od zbraní Hradní Stráže se liší pažbou v úpravě bez řemenu. Pro výcvik slouží její standardní verze v matné barvě a od r. 2016 se používá několik funkčních pušek pro slavnostní salvy.


Sa-58 P se udržel jako zbraň pro čestné salvy na pohřbech s vojenskými poctami a v roce 2008 bylo 20ks těchto samopalů také postříbřeno a zásobník upraven na 10 ran. (odkaz)
Zvláštností jsou pak čtyři salvové kanóny (odkaz) vz.52 ráže 85mm vyrobené roku 1957, každý s 11 detonačními komorami, jimiž se odpaluje 21 salv (kanóny zavedeny před r.2003).
Chladné zbraně:

Prvorepublikové šavle vz.24 sice již po r.1945 do armády zavedeny nebyly, ale přesto se i lidová armáda po čase k tomuto pozůstatku aristokratických tradic důstojnictva přece jen vrátila a výnosem ministra obrany Alexeje Čepičky vznikla nová šavle vz.52 pro generály. Záměrně byla navržena podle tradičních tvarů šavlí ruských kozáků (viz. obr.), které používalo jezdectvo Rudé armády ještě za 2.světové války. Výrobcem byl Sandrik, Dolné Hámre a po první sérii 150ks následovaly další a to i po roce 1960, už s novým státním znakem. Tato šavle se jako přehlídková užívala do poloviny 50. let a znova zhruba od r.1965/66 se stala zbraní velitelů Čestné Stráže; kromě závěsníků k ní patřilo ještě slavnostní zlaté portepe a pro výcvik i zvláštní kožený střapec, podle kterého se pozná že konkrétní šavle byla užívána čestnými jednotkami, neboť generálům by byl k ničemu. Šavle ČS také trpěly vyšší opotřebovaností...


Opotřebované šavle 52 byly nahrazeny vzorem 84 z plzeňské Škodovky, lišícím se jen v detailech (vyrobeno jednorázově jen něco přes 300ks, z kterých dodnes přežila asi polovina). Zlatý střapec se již nenosil. Jako výcviková šavle se 84ka používá dodnes.


Výčet chladných zbraní uzavírá tzv. šavle vz.2006 pro velitele Čestné Stráže, která se vrací k domácím tradicím šavle vzoru 24. (Schvalována pod oficiálním označením "šavle vz. 24/05 pro Čestnou stráž Posádkového velitelství Praha")


|Zpět|