Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

plk. Ing. Ladislav Kilián:


Bývalý velitel pražské posádky plk. Ladislav Kilián (ročník 1922) je jednim z posledních veteránů bitvy u Sokolova r. 1943. Viz tyto odkazy:
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/sokolovo/zijici/desatnik-kilian-ladislav-vaclav-80324/

https://www.pametnaroda.cz/en/node/458

http://mluveny.panacek.com/radiodokument/73097-a-leta-bezi-vazeni-ladislav-kilian-1971.html

Poněkud kontroverznější z dnešního pohledu je Kiliánovo působení po válce v l.1945-47 jako velitel zvláštního oddílu ministerstva vnitra a pravá ruka nechvalně známého Bedřicha Reicina; zvláště jeho úloha v událostech února 1948:
http://www.isstras.eu/cs/2014/12/16/temne-stranky-osvoboditelu/

František Hanzlik - O „bilých mistech“ v životě Bedřicha Reicina (2008)
(stránky 39,40,42)
http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/sd_1_2008.pdf

Totožnost přehnaně politicky aktivního poručíka Ladislava Kiliána z r.45 a žijícího plk.Kiliána je pravděpodobná, protože oba měli sloužit u 1.čs. sboru v SSSR.

PS: Na válečného hrdinu Kiliána existuje spousta odkazů, ale někde je uvedený křestním jménem jako Václav, i když je to správně Ladislav. Navíc byl u zahraniční armády asi jestě jeden Václav Kilián - nejspíš letec v Anglii a další plukovník toho jména byl v r.89 u SNB náčelníkem ochranky stranických činitelů...