Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

5.března 1926 - výbuch v Truhlářské ulici:

 

Zdroj videa: Hledání Ztrac. Času (1995)


Poznámka pod čarou:
Na inspekci místa neštěstí je na konci záznamu vidět legendární legionářský generál Radola Gajda, považovaný za nejschopnějšího československého generála vůbec. Gajda byl tehdy členem generálního štábu a jen o několik dní později (20.3.1926) se stal dokonce Náčelníkem Genštábu. Byl ale brzy sesazen na přímý zákrok Hradu pro názorové neshody, vyhozen z armády, politicky izolován a po zbytek života byl při každé možné příležitosti všemi dostupnými prostředky pronásledován.

Výpis z Wikipedie:
"Za německé nacistické okupace finančně pomáhal českým letcům prchajícím do zahraničního odboje, intervenoval ve prospěch některých perzekvovaných osob a odmítal spolupráci s Němci či věděl o odbojových aktivitách svého syna. Po popravě odbojáře Bohuslava Seluckého přijal se svou manželkou Seluckého dceru za schovanku. Při oslavě padesátin v únoru 1942 vyzýval své příznivce, aby nespolupracovali s německými okupanty.
Gajda byl 12. května 1945 uvězněn a v roce 1947 odsouzen na dva roky. V odůvodnění rozsudku se neobjevilo nic, co by svědčilo o jeho kolaboraci s nacisty, odsouzen byl za svou činnost v době druhé republiky, propagaci českého fašismu a přijetí funkce v Českém národním výboru. Prokurátorem v jeho případě byl Josef Urválek
[pozdější kat Milady Horákové]. Po započítání doby vyšetřovací vazby byl ihned propuštěn. Ve vazební věznici byl týrán, vinou krutého zacházení prakticky přišel o zrak. Zemřel 15. dubna 1948."
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda