Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

V kasárnách Jiřího z Poděbrad u 308. praporu -říjen 1974 :
Přísaha na Staroměstském náměstí -2.11.1974 :