Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

1983.10.6 -Den ČSLA, Divadlo na Vinohradech, Praha -historické zástavy :