Čestná Stráž Praha, VÚ 9133 - VÚ 1411 - VÚ 6660

(stránky 308. Strážního Praporu Pražské Posádky)

1988.4.11 -odlet čs presidenta Gustáva Husáka do SSSR :